Virtualna zavičajna zbirka - ViZZ

Gradska knjižnica i čitaonica Pula započela je 2009. godine projekt digitalizacije zavičajne knjižnične građe s ciljem osiguravanja dostupnosti i pristupa zaštićenoj kulturnoj baštini. Portal objedinjuje digitaliziranu građu, daje uvid u digitalne reprodukcije te njihovo pregledavanje i pretraživanje.  

April 16, 2016, 9:08 a.m.
Nov. 28, 2013, 10:32 a.m.

Posjetite naše virtualne izložbe