117 lice

117 naličje

Title: Pola : panorama

Description:

Zračni snimak Arene, gradske četvrti Arena i Punta, kompleksa zgrada uz Kolodvorsku ulicu, u pozadini brežuljak Monte Ghiro. Iznad Arene dominiraju samostan i crkva Svetog Antona, sagrađeni 1931. godine, prema nacrtu gradskog arhitekta Guida Brassa. Razglednica nije putovala.
Date [između 1931. i 1935]
Author
Publisher Ed. G. Rude
Pub. Place Pola
Subject Antički spomenici -- Arena ; Gradske četvrti -- Arena ; Gradske četvrti -- Punta ; Crkve -- Sveti Anton
Format slika/JPG
Language
Rights Gradska knjižnica i čitaonica Pula
Location Gradska knjižnica i čitaonica Pula – Zavičajna zbirka ; G-R117
Access