Građa obuhvaćena digitalizacijom

Glavni kriteriji za izbor građe za digitalizaciju bili su:

  • sadržajna vrijednost građe 
  • rijetkost/jedinstvenost građe
  • kulturološko značenje za lokalnu zajednicu
  • fizička ugroženost primjerka 

U prvoj fazi realizacije projekta digitalizirana je zbirka starih razglednica s prikazom pulskih motiva s kraja 19. do 30-tih godina 20. stoljeća. Zbirka ima značajnu povijesno-kulturološku vrijednost i vizualni je dokument razvoja vizura grada Pule. Vizualna dimenzija građe pretpostavlja i veći interes šireg kruga korisnika. Uz razglednice digitalizirana je zbirka notnih zapisa narodnih popijevki Hrvatske narodne popijevke iz Istre koja 2010. godine navršava 100. obljetnicu tiskanja. Objavljena je 1910. godine u Puli, u nakladi hrvatskog nakladnika i tiskara Josipa Krmpotića, a rezultat je sakupljačkog rada istarskog skladatelja, Matka Brajše Rašana, zaslužnog za očuvanje istarske folklorne glazbene baštine.