Organizacija digitalne zbirke

Kako bi se olakšalo kretanje kroz digitalnu zbirku, osigurao djelotvorniji pristup informacijama i usmjerilo pretragu prema osobnim potrebama, svaka jedinica građe obrađena je prema pravilima knjižničarske struke. Za obradu digitalne građe koristi se najpoznatiji standardizirani skup elemenata (metapodataka) u digitalnom okruženju - Dublin Core, koji omogućava komunikaciju sa sličnim sustavima poput Europske digitalne knjižnice – Europeane.

Osim pregledavanja digitalnih preslika, građa se može pretraživati prema bibliografskim podacima (naslov, autor, godina izdanja, mjesto izdanja, izdavač) i predmetnim oznakama.