U pripremi za digitalizaciju

Digitalna zbirka nadopunjavat će se novim zavičajnim publikacijama u elektroničkom obliku. Tijekom 2011. godine planira se digitalizacija sljedeće knjižnične građe:

Pravila družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru

Pula, Tiskara I.SERASCHIN, 1894

Pravila družbe sv. Cirila i Metoda za Istru
Poseban značaj ove knjižice je što spada među prve publikacije tiskane na hrvatskom jeziku u Istri. Tiskana je u Puli 1894. godine, u tiskari u vlasništvu obitelji Seraschin, prvoj tiskari u Istri koja krajem 19. stoljeća, uz talijanske knjige, tiska i knjige na hrvatskom jeziku. Knjižica sadrži pravila Družbe sv. Ćirila i Metoda za Istru, udruge za razvitak hrvatskog i slovenskoga školstva u Istri, utemeljene 1893. godine, kad je C. i Kr. (Carsko i kraljevsko) namjesništvo odobrilo njezina pravila. Djelovanje Družbe Sv. Ćirila i Metoda za Istru izraz je hrvatskoga narodnog preporoda Istre i njegovih prosvjetnih težnja te su sve aktivnosti društva bile usmjerene otvaranju hrvatskih škola u Istri.

Pravila društva "Čitaonice" u Puli

Pula, Tiskara I. SERASCHIN, 1894  

Pravila društva "Čitaonice" u Puli

Prvo hrvatsko društvo u Puli bila je Čitaonica, osnovana 1869. godine s ciljem organiziranja čitanja i širenja hrvatske pisane riječi među pripadnicima hrvatske etničke zajednice u Puli. Godine 1870. godine objavljuju se prva "Pravila Čitaonice u Puli" na hrvatskom i njemačkom jeziku. Rad prve Čitaonice gasi se 80-tih godina 19. st. te se njezina djelatnost ponovno aktivira izborom dr. Matka Laginje na mjesto predsjednika. Godine 1894. u Puli su objavljena nova pravila, Pravila društva "Čitaonice" u Puli, koja su tiskana u pulskoj tiskari obitelji Seraschin. 

Notizie storiche di Pola

[texte von Pietro Kandler … [ und andere]. [Pola]: : Municipio, 1896 (Poreč: Tipographie von Gaetano Coana).

Notizie storiche di Pola

Knjiga predstavlja jedno od najstarijih izdanja tiskanih u Istri u kojoj je predstavljena dokumentirana povijest Pule i okolice do polovice 19. stoljeća. Knjiga sadrži bogato arhivsko gradivo o povijesti Pule i okolnih mjesta (Fažana, Medulin, Premantura,…) koju je prikupljao istaknuti arheolog i povjesničar Pietro Kandler (Trst, 1804 -1872). Kandler je tijekom života objavio mnogobrojne kraće priloge o Istri u tršćanskim tjednim i dnevnim novinama u epistolarnom obliku, s bogatim gradivom za povijest, arheologiju i epigrafiju, ostavio je bogato arhivsko gradivo (danas u tršćanskome Državnom arhivu i drugdje) koje je, između ostalih, objavljeno posmrtno i u monografiji Notizie storiche di Pola (1876). U knjizi su objavljeni i pojedini ulomci iz knjige Codice Diplomatico Istriano (CDI, Istarski diplomatički zbornik), zbirke isprava vezanih za područje Istre i Trsta koje su nastale u razdoblju od 50. do 1526. godine, a prikupio ih je i priredio za tisak Kandler. Knjiga je tiskana u tiskari Gaetana Coane u Poreču.

Zbirka razglednica 

Zbirka razglednica trenutno sadrži 435 jedinica i nastoji se kontinuirano nadopunjavati nabavom novih jedinica. U planu je postepena tematska digitalizacija cjelokupne zbirke razglednica.

Tematske cjeline u pripremi:

  • razglednice nastale prema fotografijama profesionalnih fotografa s kraja 19.stoljeća (Alois Beer, Rudolf Marincovich, fotografski atelieri "Sintich& Co." i "Flora")
  • tiskari i nakladnici (F.W. Schrinner, M. Clapis, M. Fischer, A. i G. Rude)
  • prema vremenskom razdoblju