Impresum

Naziv projekta: Virtualna zavičajna zbirka
Autorica projekta: Nadia Bužleta
Odabir građe: Nela Načinović, Nadia Bužleta
Urednice portala: Nadia Bužleta, Nela Načinović, Vanja Fornazar
Lektorica: Karmen Damljanović
Grafički dizajn: Tanja Filimonović
Web prezentacija: FWD Grupa (Pula)
Financijska potpora: Ministarstvo kulture RH