Zavičajna zbirka

Osnovni podaci o zbirci:

 • Fond: 6500 jedinica knjižnične građe 
 • Područje zbirke: Istra
 • Vrsta građe: knjige, periodika, AV građa, grafička građa, kartografska građa, sitni tisak
 • Sustavno prikupljanje: od 2004.
 • Pristup: ograničen 
 • Smještaj: Općeznanstveni odjel, zasebna prostorija
 • Prostor: 28 m2

Zavičajna zbirka je posebna zbirka  Gradske knjižnice i čitaonice Pula koja na jednom mjestu okuplja svu vrstu građe koja se svojim sadržajem odnosi na područje Istre s posebnim naglaskom na Pulu i okolicu. Sustavno je organizirana od preseljenja Knjižnice u novi prostor (2004.), no građa se prikupljala od samih početaka djelovanja Knjižnice (1957.). Zbirka ima iznimnu vrijednost i značaj jer pruža uvid u kulturni, društveni, politički i gospodarski život lokalne zajednice i cijele regije nudeći bogate izvore znanja iz svih oblasti znanja i stvaralaštva. Uvid u građu omogućuje stjecanje znanja o kulturi, povijesti, tradiciji i običajima vezanih uz Istru, o djelovanju i radu značajnih osoba, umjetničkom stvaralaštvu te drugim specifičnostima kulturno-povijesnog naslijeđa istarskog zavičaja. Prikupljaju se rijetka i stara izdanja te sva recentna izdanja.

Izgradnja, zaštita i promocija zavičajne zbirke kao izvora građe za sagledavanje i istraživanje razvoja duhovne i materijalne kulture zavičaja bitna je sastavnica rada Knjižnice. 

Vrste građe u zbirci

 • knjige 
 • periodičke publikacije (časopisi, novine, godišnjaci)
 • planovi gradova (kartografska građa), karta
 • audiovizualna građa (CD, audio kasete, DVD, video kasete)
 • grafička građa (razglednice, plakati, grafičke mape, fotografije)
 • sitni tisak
 • note

Časopisi:

Nova Istra, Epulon, Histria archeologica, Istra, Istra: glasilo Saveza emigranata iz Julijske krajine. Godišta 1933. i 1936., Čakavska rič, Istra: časopis za kulturu, La battana, Barkun

Godišnjaci:

Jurina i Franina, Franina i Jurina, Istarska Danica

Dnevne novine:

Glas Istre, Il piccolo

Smještaj zavičajne zbirke

Zavičajna zbirka nalazi se na Općeznanstvenom odjelu Knjižnice u izdvojenoj prostoriji / čitaonici u kojoj se nalazi šest korisničkih mjesta za rad. Građa se čuva u zatvorenim ormarima, razvrstana je prema vrsti građe dok je na policama smještena prema UDK skupinama. U zasebnom nizu je izdvojena građa objavljena do 1950. godine.

Uvjeti korištenja

Fond zavičajne zbirke ne posuđuje se izvan Knjižnice i može se koristiti isključivo u čitaonici, svakoga dana od 7.30 do 19.30 i subotom od 7.30 do 13 sati.
Duplikati građe koja se nalazi u zavičajnoj zbirci, ukoliko ih Knjižnica posjeduje, nalaze se u općem fondu knjižnice i mogu se posuđivati prema općim pravilima posudbe.

Građu Zavičajne zbirke moguće je pretraživati pomoću e-kataloga Knjižnice.

Preporuke za ustroj zavičajne zbirke u narodnim knjižnicama (126,8 KB)