Kalendari godišnjica

Godišnjice povijesnih događaja, osoba, ustanova i drugih sastavnica povijesti i kulture određenoga prostora, prigoda su za pogled unatrag i podsjećanje na civilizacijsko djelovanje tijekom prošlih vremena. Kalendar godišnjica, tematski određen Istrom, sastavljen je s namjerom objedinjavanja kronoloških podatka o osobama i događajima iz istarske povijesti, znanosti, kulture, sporta, gospodarstva i drugih područja ljudske djelatnosti, a da se datacijom referiraju na određenu godinu. Vremeplov kroz kronologiju istarske povijesti donosi podatke o poznatim, manje poznatim ili gotovo nepoznatim ličnostima koje su svojim rođenjem i/ili djelovanjem ostavile traga u povijesti Istre. U Kalendaru su zastupljeni biografski podatci o književnicima, povjesničarima, političarima, svećenicima, znanstvenicima i umjetnicima koji su stvarali u različitim povijesnim razdobljima i kulturama, aktivno djelujući u Istri, ili kojima je Istra bila predmet istraživanja i rada. Uz obljetnice osoba Kalendar donosi i informacije o godišnjicama osnivanja pojedinih ustanova, gospodarskih subjekata, počecima djelovanja društava, čitaonica, udruga, značajnih izdanja knjiga i časopisa, izgradnje građevina, utemeljenja manifestacija i drugih događaja. Kalendar se može iščitavati kao podsjetnik na zbivanja i kulturnu djelatnost, kao i faktografska čitanka iz zavičajne povijesti ili biti poticaj u daljnjim istraživanjima i prigodnim obilježavanjima godišnjica tijekom godine.

Cjeloviti dokumenti mogu se preuzeti u PDF formatu.

Istra_kalendar_godisnjica_2011.pdf (792,7 KB)

Istra_kalendar_godisnjica_2012.pdf (205,8 KB)

Istra_kalendar_godisnjica_2013. (847,7 KB)