mercoledì 27 ottobre 2010 10:50:28

Dobrodošli na mrežne stranice projekta ViZZ!

Dobrodošli na mrežne stranice projekta ViZZ!

Projekt digitalizacije Virtualna zavičajna zbirka osmišljen je s ciljem mrežnog predstavljanja digitaliziranih sadržaja izvornika koji su pohranjeni u fondu zavičajne zbirke Gradske knjižnice i čitaonice Pula. Utemeljen je na općim ciljevima nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe. Pri odabiru građe za digitalizaciju rukovodili smo se kriterijima zavičajnosti, sadržajne vrijednosti građe i rijetkosti izdanja kako bi najširoj javnosti omogućili kvalitetan pristup dokumentima tiskane kulturno-povijesne baštine Istre iz razdoblja druge polovice 19. i prve polovice 20. stoljeća. 

U prvoj fazi realizacije projekta digitalizirana je zbirka starih razglednica Pule te publikacija Hrvatske narodne popijevke iz Istre, tiskana u Puli 1910. godine. Odabir ove publikacije, kao prve digitalizirane knjige iz fonda Knjižnice, hommage je istarskom skladatelju i sakupljaču narodne glazbe Matku Brajši Rašanu i prvom hrvatskom tiskaru i nakladniku u Istri Josipu Krmpotiću, povodom 100. obljetnice objavljivanja Hrvatskih narodnih popijevki iz Istre. Publikacija se smatra prvom zbirkom folklornih zapisa s istarsko-primorskoga područja. Portal projekta ViZZ ujedno je oblikovan kao virtualno mjesto povezivanja korisnika s informacijama o novitetima u fondu zavičajne zbirke Knjižnice i korisnim sadržajima kojima je zajednička poveznica - zavičajnost.       

Prilozi: