E-zbirke

Antiquities of Pola in Istria

Biskup dr. Juraj Dobrila - spomen knjiga stogodišnjice njegova rođenja

Dello Anfiteatro di Pola

Hrvatske narodne popijevke iz Istre

Il Duomo di Pola

Istarske narodne pjesme

L'Istria

L'Istria : note storiche

Manuale di geografia, storia e statistica del litorale [...]

Marine Istriane