Portal

Glavna uloga portala je predstavljanje digitalne zbirke projekta ViZZ. Portal je istovremeno zamišljen kao pristupno mjesto za informacije o zavičajnoj zbirci Knjižnice u fizičkom obliku i temama zavičajnosti općenito. Korisničko sučelje portala omogućava jednostavan pristup i sadržajno je organizirano u tri cjeline: O projektu, E-zbirke, Zavičajna zbirka. Izbornik O projektu sadrži podatke o važnosti i ciljevima digitalizacije knjižnične građe te daljnjim planovima na realizaciji projekta ViZZ. E-zbirka omogućava direktan pristup digitaliziranim sadržajima koji su podijeljeni u dvije zbirke: zbirku knjiga i zbirku grafičke građe u koju spadaju razglednice. Izbornik Zavičajna zbirka okuplja informacije o fondu zavičajne zbirke koji je pohranjen u Knjižnici, novostima, promotivnim aktivnostima, događanjima u organizaciji Knjižnice te zanimljivim i korisnim sadržajima kojima je poveznica - zavičajnost.